PRZEMYSŁ

W dobie wzrostu cen energii, jak również zmian legislacyjnych nakładających na przedsiębiorstwa od 2021 obowiązek korzystania z Odnawialnych Źródeł Energii, zachęcamy przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne, galeria handlowe, spółdzielnie mieszkaniowe do budowy swojej własnej elektrowni fotowoltaicznej.

Firma Blitzmann realizuje projekty farm solarnych pod klucz.

Blitzmann kompleksowo obsługuje przemysł w zakresie budowy farm solarnych:

  • poszukiwanie gruntów;
  • projekty elektryczne i konstrukcyjne;
  • dobór odpowiednich ogniw fotowoltaicznych;
  • wybór odpowiednich inwerterów;
  • wybór odpowiedniej konstrukcji;
  • montaż konstrukcji i ogniw wraz z montażem elektrycznym;
  • nadzór i administracja farmą fotowoltaiczną;
  • kontakt z zakładem energetycznym.

Farmę możemy zbudować na dachu Państwa zakładu produkcyjnego lub w zupełnie innym miejscu, które zostanie wskazane przez Blitzmann lub przez inwestora.

Blitzmann posiada w swojej ofercie specjalny system wzmacniający konstrukcje dachu, gdyby okazało się, iż obecnie użytkowana jest konstrukcją lekką.

Zachęcamy do współpracy.