KWESTIE FINANSOWE

Dofinansowanie

W ostatnich miesiącach Polska otrzymała duży pakiet pomocowy w postaci środków unijnych na wdrożenie technologii odnawialnych źródeł energii elektrycznej. W zakresie tym mieszczą się oczywiście wszelkiego typu systemy solarne. Wspomniane wcześniej środki zostały rozdzielone pomiędzy gminy I miasta, które złożyły wnioski o przyznanie pakietu pomocowego. Aby sprawdzić, czy masz możliwość uzyskania dofinansowania skontaktuj się z Twoją Gminą, Urzędem Miasta z działem ochrony środowiska. Jeżeli tak, wtedy odpowiedni personel przeprowadzi Cię przez proces uzyskania dofinansowania. Upewnij się, czy inwestycja nie powinna być zgłoszona przed jej rozpoczęciem, aby w pełni korzystać z udzielonego dofinansowania.

Przeczytaj więcej o programie „Mój prąd” >>

Ulgi podatkowe dla indywidualnych inwestorów

Indywidualni inwestorzy, którzy produkują zieloną energię elektryczną od 1 stycznia 2019 roku mogą odliczyć od podstawy opodatkowania koszty poniesione na inwestycję w systemy fotowoltaiczne. Zgodnie z przepisami kwota, którą można odliczyć nie może przekroczyć 53.000 PLN. Podatek, jaki może być odliczony odnosi się do wszystkich skal podatkowych. Dodatkowo należy wspomnieć, iż podatnik nie może odliczyć wydatków finansowanych lub współfinansowanych ze środków NFOŚIGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska I gospodarki wodnej.

Ulgi podatkowe dla rolników

Rolnicy, którzy zainwestowali w odnawialne źródła energii mają możliwość skorzystania z ulgi inwestycyjnej, która polega na odliczeniu od podatku rolnego 25% kosztów inwestycji. Ulga ta odnosi się do podatników podatku rolnego (os. Fiz, osoby prawne, jednostki organizacyjne), które posiadają:

  • grunty,
  • samoistne grunty,
  • są użytkownikami gruntów samoistnych,
  • grunty stanowiące własność skarbu Państwa lub jednostki,

Rolnicy, którzy rozliczają się z podatku VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji.

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma prawo do odliczenia całego podatku VAT od inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Dodatkowo inwestycja wpływa na obniżenie podtekstu dochodowego od osób prawnych ze względu na ewidencjonowany koszt uzyskania przychodu.