OGÓLNE INFORMACJE O FOTOWOLTAICE

Energia słoneczna i jej wykorzystanie jest znane na świecie od dziesiątek lat. Jednak ostatnie lata przyniosły wzrost zastosowania technologii solarnych w zastosowaniach domowych. Na dachach wielu budynków znajdują się systemy solarne w postaci ogniw fotowoltaicznych.

Ogniwa fotowoltaiczne produkują energię elektryczną z energii Słońca za pomocą metody bezpośredniej, zwaną heliocentryczną (fotowoltaiczną) polegającą na wykorzystaniu przetworników fotoelektrycznych – ogniw słonecznych. Metoda heliocentryczna polega na bezpośredniej przemianie energii promieniowania elektromagnetycznego (słonecznego) w energię elektryczną za pomocą ogniw fotoelektrycznych.

Ogniwo fotoelektryczne (fotowoltaiczne) jest przetwornikiem, w którym przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana energii promieniowania świetlnego w energię elektryczną. Promieniowanie słoneczne niesie energię rozłożoną dyskretnie w postaci kwantów promieniowania zwanych fotonami.

W chwili obecnej wyróżnia się trzy typy ogniw fotowoltaicznych:

 • monokrystaliczne – wykorzystujące jednorodną warstwę krzemu;
 • polikrystaliczne – wykorzystujące niejednorodną warstwę krzemu;
 • amorficzne – krzemowe ogniwa, w których krzem jest materiałem mniej uporządkowanym w stosunku do klasycznych ogniw.

 

ZALETY I WADY SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Zalety systemów fotowoltaicznych

 • najmniejszy ujemny wpływ na środowisko;
 • nie zmienia bilansu energetycznego Ziemi;
 • materiały do produkcji ogniw fotowoltaicznych zważywszy na obecnie stosowane metody recyclingu są praktycznie nieograniczone;
 • możliwa bezpośrednia zamiana na inne formy energii.

Wady systemów fotowoltaicznych

 • dostęp do energii słonecznej jest uzależniony od pory dnia, jak i pory roku;
 • energia słoneczna zależna jest od lokalizacji geograficznej i przestrzennej modułu fotowoltaicznego;
 • wartość natężenia promieniowania jest zależna od zapylenia atmosfery, zawartości pary wodnej I zachmurzenia nieba;
 • sprawność ogniw fotowoltaicznych;
 • koszty wdrożenia instalacji fotowoltaicznych.

 

DOBÓR OBCIĄŻENIA

Dobór obciążenia jest dość istotnym czynnikiem kształtującym późniejszą pracę systemu. Przy zastosowaniu systemu z akumulatorami najważniejszy jest dobór obciążenia, czyli ile kW będą posiadały wszystkie odbiorniki wpinane w obwód ogniwa. Dodatkowo bardzo ważnym elementem jest moc inwertera. Moc inwertera musi być co najmniej 10-15% niższa od mocy ogniw fotowoltaicznych.

 

USTAWIENIE PANELU WZGLĘDEM PODŁOŻA

Analiza wyników symulacji odnoszących się do kąta posadowienia panelu fotowoltaicznego, wykazała, że niniejszy kąt ma dominujące znaczenie dla możliwości uzyskania większych wartości energii elektryczne. I tak na przykład dla miasta Lublin optymalne kąty montażu paneli wynoszą:

 • dla optymalizacji całorocznej – 34 stopnie,
 • dla optymalizacji letniej – 24 stopnie,
 • dla optymalizacji zimowej – 50 stopni.

Za najbardziej optymalny ze względu na uzysk energetyczny w warunkach polskich uznano kąt pochylenia 45 stopni względem poziomu dla okresu zimowego. Z kolei dla miesięcy letnich uznano, iż kąt przynoszący najwiecej zysków energetycznych wynosi 30 stopni.

 

DLACZEGO OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

Ogniwa fotowoltaiczne pozwalają Tobie na kontrolowanie produkcji energii elektrycznej wykorzystując nie używaną powierzchnię dachu lub działki. Dzięki produkcji energii elektrycznej możesz osiągnąć następujące korzyści:

 • obniżenie rachunków za energię elektryczną. Mało tego, przy odpowiednim doborze instalacji solarnej, można zredukować rachunki do zera lub możesz nawet zarabiać na produkcji energii elektrycznej.
 • dzięki użyciu Power Bank’a firmy Blitzmann jesteś w stanie nie tylko ograniczać zużycie energii elektrycznej, ale także używać jej do własnych celów w domu.
 • Stajesz się częścią wielkie rodziny, która bezpośrednio wpływa na ochronę środowiska i poprawę jakości życia.

 

JAK TO DZIAŁA?

System solarny składa się z kilku elementów: ogniw fotowoltaicznych, inwertera oraz ewentualnie systemu bateryjnego zwanego power bankiem. Ogniwa fotowoltaiczne przetwarzają energię solarną w energię elektryczną, która jest wysyłana do inwertera, w celu dopasowania energii elektrycznej do potrzeb sieci. Dodatkowo możliwe jest gromadzenie energii elektrycznej w systemie bateryjnym, celem jej późniejszego wykorzystania do własnych celów bądź sprzedaży do sieci.

 

PROJEKTOWANIE SYSTEMU SOLARNEGO

Blitzmann przyjął sobie za cel, aby maksymalizować wielkość produkcji energii elektrycznej przy optymalnej wartości końcowej systemu solarnego wraz z estetyką Twojego dachu. To pozwala klientom na generowanie zysków z produkcji zielonej energii elektrycznej w najlepszy możliwy sposób.

Biorąc pod uwagę doświadczenie Blitzmanna w projektowaniu systemów solarnych proponujemy rozwiązania oparte na systemie solarnym o mocy 4 kW i wielokrotności tej mocy.

Inżynierowie Blitzmanna zawsze szukają najlepszego rozwiązania zwiększającego produkcję zielonej energii systemu solarnego. Dlatego też w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na ustawienie dachu klienta, tak by wykorzystać jego usytuowanie do zwiększenia wydajności systemu. Dlatego też w pierwszej kolejności będzie brany pod uwagę kierunek południowy usytuowania paneli, który zapewnia najefektywniejsze wykorzystanie tychże. Następnie wschodni i zachodni kierunek, który pozwala na wychwycenie promieni słońca podczas wschodu i zachodu.

Biorąc pod uwagę wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną przez naszych klientów proponujemy zakup systemu o zwiększonej mocy, który pozwoli na bardziej wydajną produkcję zielonej energii i lepszy efekt ekonomiczny.

 

GWARANCJA

Sprawdzona jakość produktów marki Blitzmann to podstawa udzielanych gwarancji dla systemów solarnych.

Panele fotowoltaiczne

Na panele fotowoltaiczne udzielamy 12 letniej gwarancji niezawodnego działania. Dodatkowo Blitzmann udziela na wydajność systemu solernego – 80% po 25 latach.

Inwertery

Blitzmann udziela 5-cio letniej gwarancji na inwertery stosowane w systemach solarnych.

Montaż

Blitzmann udziela 20 letniej gwarancji na przeprowadzony przez siebie montaż systemów solarnych. Dodatkowo gwarantujemy, iż system solarny zamontowany na dachu będzie wolny od wad przez 10 lat. Gwarnacja może być wydłużona o kolejne 10 lat o ile będzie przeprowadzona w budynkach obecnie projektowanych i budowanych.

Ubezpieczenie

Każdy dom, na dachu którego Blitmann będzie przeprowadzał montaż instalacji solarnej posiada dodatkowe ubezpieczenie pokrywane przez Blitzmanna.

 

PANELE FOTOWOLTAICZNE

Panele fotowoltaiczne marki Blitzmann zapewniają wysoką wydajność końcowemu użytkownikowi. Blitzmann nieustannie rozwija  rozwiązania przetwarzania energii solarnej w energię elektryczną wykorzystując najnowsze zdobycze technologiczne. Panele o wysokiej wydajności – 300-320 W  są odporne na wysokie temperatury. Dodatkowo ich żywotność z niewielkim spadkiem wydajności została przewidziana na okres powyżej 25 lat.

 

 

ELASTYCZNE OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

Firma Blitzmann wychodzi na przeciw zarządcom budynków, zakładom przemysłowym, galeriom handlowym, spółdzielniom mieszkaniowym, etc., które posiadają budynki z dachami, których wytrzymałość jest za mała na posadowienie paneli fotowoltaicznych. Blitzmann przygotował specjalne, elastyczne panele fotowoltaiczne, które można zamontować na dachu, bez dodatkowych wzmocnień konstrukcji. Dzięki tej innowacji wprowadzonej przez firmę Blitzmann energię elektryczną można produkować wykorzystując każdą lekką konstrukcję dachu: dach płaski (EPDM, papa, etc), dach skośny (blacha, dachówka, etc). Montaż elastycznych ogniw fotowoltaicznych nie wpływa negatywnie na hydroizolację dachów. Zastosowanie specjalnego systemu klejącego ułatwia montaż paneli fotowoltaicznych przez co znacząco skraca czas montażu.

 

INWERTERY I OPTYMALIZATORY MOCY

W trakcie kompletowania, tworzonego dla Ciebie systemu solarnego, nasi inżynierowie wybiorą najlepszy inwerter, biorąc pod uwagę strukturę dachu, zainstalowaną moc oraz przeznaczenie. Dzięki działaniu inwerterów marki Blitzmann, system będzie idealnie zoptymalizowany pod kątem mocy.

Jeżeli inżynierowie Blitzmann’a stwierdzą, iż bardziej efektywnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie użycie optymalizatorów mocy, wtedy zostaną one uwzględnione w tworzonym dla Ciebie systemie solarnym.

 

MATERIAŁY MONTAŻOWE

Materiały montażowe stosowane podczas Twojej instalacji solarnej są dopasowane do rozwiązania, jakie zostało zaprezentowane przez inżynierów Blitzmann’a. Opierają się na najnowyszych trendach technologicznych zapewniając wysoką jakość a także ponad przeciętny czas użytkowania.

 

DOKUMENTY KONIECZNE DO PODŁĄCZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

OZE-O-oswiadczenie-wytworcy

Ustawa-oze-2018

Kryteria-przylaczania-OZE-do-sieci-nN

Ustawa-z-dnia-20-lipca-2017-o-zmianie-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii

Ustawa-z-dnia-20-lutego-2015-r-o-odnawialnych-zrodlach-energii

Ustawa-z-dnia-22-czerwca-2016-r-o-zmianie-ustawy-o-OZE

Ustawa-z-dnia-22-czerwca-2016-r-o-zmianie-ustawy-o-OZE-oraz-niektorych-innych-ustaw

Wniosek-o-zawarcie-umowy-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-z-mikroinstalacji-NIE-prosument-TS

ZM-Zlgoszenie-przylaczenia-mikroinstalacji

ENEA Operator Sp. z o.o – Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji

Energa – Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji

PGE – Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji